اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 37
تعداد پذیرش 0
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 19
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 14

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 0
تعداد شماره‌ها 0
تعداد مقالات 0
تعداد مشاهده مقاله
تعداد دریافت فایل اصل مقاله
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 0 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 10 روز
متوسط زمان داوری 26 روز
متوسط زمان پذیرش روز
درصد پذیرش 0 %