اخبار و اعلانات

فراخوان مقاله : دو فصلنامه علمی آموزه‌های اقتصاد اسلامی

باسمه‌تعالی فراخوان مقاله برای دو فصلنامه علمی آموزه‌های اقتصاد اسلامی با استعانت از الطاف الهی و ذیل عنایت حضرت رضا (ع) دانشگاه علوم اسلامی رضوی در نظر دارد تا به منظور نشر و ترویج فرهنگ اسلامی و معارف اهل‌البیت علیهم‌السلام و پاسخگویی به مسایل اقتصادی جامعه اسلامی و تصویر جامعه ای پیشرو مبتنی بر عدل و قسط، اقدام به چاپ نشریه تخصصی در زمینه اقتصاد نماید. لذا با توجه به کسب مجوز انتشار دو فصلنامه تخصصی آموزههای اقتصاد اسلامی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بدینوسلیه به اطلاع کلیه اساتید، پژوهشگران و دانشجویان محترم می رساند که هیات تحریریه نشریه ...

مطالعه بیشتر