اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 226
تعداد پذیرش 13
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 163
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 107

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 1
تعداد مقالات 14
تعداد مشاهده مقاله 3774
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1987
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 0 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 26 روز
متوسط زمان داوری 26 روز
متوسط زمان پذیرش 301 روز
درصد پذیرش 6 %