شماره‌های پیشین نشریه

تعداد دوره‌ها: 1

تعداد شماره‌ها: 1

تعداد مقالات: 13

تعداد مقالات ارسال شده: 227

تعداد مقالات پذیرفته شده: 13

تعداد مقالات رد شده: 163

درصد پذیرش: 6

تعداد مشاهده مقاله: 3,815

اطلاعیه مهم:

چنانچه پس از انجام ثبت‌نام اولیه در سامانه و یا بازنشانی رمز در صورت فراموشی،
با پیغام خطای ارسال ایمیل مواجه شدید و رمز ورود به ایمیل شخصی‌تان ارسال نشد،
با ذکر نام مجله از طریق ایمیل ارتباطیِ (razaviunmag@gmail.com)
به کارشناسان
اطلاع دهید
تا اطلاعات ورود برایتان ارسال شود.

پروانه انتشار:

«مجلۀ آموزه‌های اقتصاد اسلامی » بر اساس پروانه انتشار به شماره 86241به تاریخ 1398/12/5 به صورت دوفصلنامه و الکترونیکی غیر برخط منتشر می‌گردد.

(تصویر پروانه انتشار)

 پس از انتشار شماره دوم، مورد ارزیابی علمی توسط  کمیسیون وزارت علوم قرار خواهد گرفت.

به مقالات پذیرفته شده حق التالیف پرداخت می شود.

نویسندگان و پژوهشگران محترم

قبل از ارسال مقاله به نشریه  حتما مقاله خود را براساس  شیوه نامه نشریه  تنظیم نمایید. در غیراینصورت مقاله شما عودت داده خواهد شد. 

 نویسندگان محترم حتما باید (فرم تعهدنامه) و (فرم تعارض منافع) را در زمان ارسال مقاله تکمیل نمایند.

به مقالات پذیرفته شده کد شناسه DOI تعلق خواهد گرفت


نوع اعتبار                        درحال دریافت رتبه علمی (مقالات با رویکرد پژوهشی و  ترویجی چاپ می شود)

 توالی انتشار                    دو فصلنامه / چاپی / الکترونیکی غیر برخط

 زبان نشریه                      فارسی (چکیده: انگلیسی و عربی)

 نوع دسترسی                  رایگان (تمام متن)

هزینه                             ندارد(به مقالات تأیید شده حق التألیف پرداخت می شود)

 

همانند جویی: مقالات بارگذاری شده درسامانه، پیش ازقرارگرفتن در روند داوری، ازطریق سامانه مشابه یاب سمیم نور و نیز سامانه همانندجویی ایرانداک مشابهت یابی می شوند.

 

برخی از زمینه‌های پژوهش در این مجله عبارت است از:

1) عدالت اقتصادی و رفع فقر در اسلام، ایران و جهان از نظریه تا عمل

2) فقه الاقتصاد، اقتصاد حقوق و مسائل مستحدثه اقتصادی

3) تکافل اجتماعی و خدمات پایه؛ سلامت، آموزش، مسکن

4) اقتصاد توسعه، رشد و الگوهای پیشرفت

5) روش فهم آیات و احادیث در اقتصاد اسلامی

6) اخلاق و اقتصاد و فلسفه اقتصادی

7) جنبه‌های اقتصادی روابط بین‌الملل و استعمار

8) تاریخ اندیشه و وقایع اقتصادی در اسلام و جوامع اسلامی


 
شماره جاری: دوره 1، شماره 1، تیر 1400، صفحه 1-350 

الگوی فرهنگ‌سازی رفتار‌اقتصادی مطلوب در رویکرد قرآنی

صفحه 113-139

10.30513/ied.2021.1424

سید رضا حسینی؛ مجید کافی؛ عبد الحمید ثابت؛ عبدالخالق کریمی


حق انتخاب مصرف کننده و تضمین آن در فقه

صفحه 167-185

10.30513/ied.2021.1423

زهرا سادات سرکشیکیان؛ عصمت السادات طباطبایی لطفی


شاکله ادراک اندیشه اقتصادی اسلام

صفحه 187-216

10.30513/ied.2021.1447

احمدرضا شاه‌سنایی؛ علیرضا زکی زاده رنانی؛ علی خلیلی


امکان‌سنجی فقهی بازار بدهی

صفحه 249-274

10.30513/ied.2021.1419

سید صادق طباطبائی نژاد؛ مرضیه سادات موسوی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه جانشین سردبیر کارشناس نشریه
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان

نشریات مرتبط