بررسی وتبیین الگوی پیشرفت اقتصادی کوثری در اندیشه حضرت آیت الله جوادی آملی با استفاده از روش نظریه پردازی داده بنیاد

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد،دانشکده مدیریت و اقتصاد،دانشگاه شهید باهنر کرمان،کرمان،ایران

2 استاد یار گروه اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

امروزه دستیابی به رشد و پیشرفت اقتصادی از مهمترین دغدغه های مکاتب اقتصادی و حکومت ها می باشد.برای رسیدن به این اهداف,مکاتب اقتصادی و روشنفکران هر جامعه با توجه به نحله فکری خودشان و متناسب با نیازها وشرایط جامعه,اقدام به طراحی الگوهای توسعه وپیشرفت اقتصادی کرده اند.الگوی پیشرفت اقتصادی کوثری,مفهومی است که در راستای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ورسیدن به تمدن نوین اسلامی و در حوزه اقتصاد توسط حضرت آیت الله جوادی آملی مطرح گردیده شده است.برای اینکه این الگوی پیشرفت اقتصادی که مبتنی بر کتاب خدا(قرآن کریم) وعقل می باشد و حاصل پردازش عقلانی داده های وحیانی و نقلی این مرجع عالیقدر می باشد،بتواند به فعلیت برسد،در ابتدا لازم است این مفهوم به درستی تبیین و تفسیر گرددو ابعاد مختلف آن مشخص شود.در این تحقیق تلاش شده است که با تحلیل سخنان حضرت آیت الله جوادی آملی و با بهره گیری از روش نظریه پردازی داده بنیاد,ضمن استخراج مدل مفهومی سخنان ایشان پیرامون ابعاد و ویژگی ها این الگو پیشرفت اقتصادی, به بررسی ابعاد و مولفه ها و در نهایت به تبیین این الگو پیشرفت اقتصادی پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating and explaining the pattern of Kowsari economic progress in the thought of Ayatollah Javadi Amoli using the Grounded theory

نویسندگان [English]

  • saeed iranmanesh 1
  • norallah salehi 2
  • fateme nazari robati 1
1 department of economic,faculty of management &economic,shahid bahounar university of kerman,kerman,iran
2 department of economic,shahid bahounar university of kerman,kerman,iran
چکیده [English]

Today, achieving economic growth and development is one of the most important concerns of economic schools and governments. To achieve these goals, economic schools and intellectuals of each society according to their own way of thinking and tailored to the needs and conditions of society, to design patterns of development and progress. Kowsari model of economic progress is a concept that has been proposed by Ayatollah Javadi Amoli in line with the Iranian Islamic model of progress in reaching the new Islamic civilization and in the field of economics. The Holy Qur'an is the intellect and the result of the rational processing of the revelatory and narrative data of this excellent reference, it can be actualized. First, it is necessary to explain and interpret this concept correctly and to determine its different dimensions. By analyzing the words of Ayatollah Javadi Amoli and using the data theorizing method of the foundation, while extracting the conceptual model of his speech about the dimensions and features of this model of economic progress, to study the dimensions and components and finally to explain this model of progress Economic to be paid.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kowsari model of economic progress
  • Iranian Islamic model of progress
  • modern Islamic civilization
  • grounded theory