حق انتخاب مصرف کننده و تضمین آن در فقه

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر جامعه الزهراء (س)

2 دانشگاه آزاد اسلامی، قم

چکیده

حق انتخاب، یکی از حقوق بنیادین مصرف کننده است که در مباحث فقهی به صورت پراکنده مورد تایید قرارگرفته، لیکن از لحاظ حقوقی در کشور ایران به تکامل نرسیده است. این حق، شکل دهنده‌ی تقاضای کل در بازار کالا و خدمات بوده و حمایت از آن موجب رقابت مفید در میان عرضه کنندگان کالا و خدمات جهت ارائه محصولات بهتر و در نهایت امنیت و شکوفایی اقتصاد ملی می‌گردد؛ لذا در این تحقیق برای نخستین بار اصول و قواعد فقهی تضمین حق انتخاب مصرف کنندگان در سه حوزه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است، که عبارتند از: الف- تضمین حق انتخاب بر اساس آداب تجارت؛ ب- تضمین حق انتخاب از طریق شرایط صحت معامله؛ ج- تدابیر ویژه فقهی در ضمانت اجرای حق انتخاب بر اساس خیارات، قواعد ضمان آور و نهاد حسبه. این اصول می‌توانند زمینه ساز تکامل مباحث حقوقی و در نهایت رسیدن به یک اقتصاد امن و پویا در کشور باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The right of consumers’ choice and its guarantee in Fiqh ( jurisprudence)

نویسندگان [English]

  • Zahra Sadat Sarkeshikian 1
  • Esmat al-Sadat Tabatabaei Lotfi 2
1 researcher
2 , Islamic Azad University, Qom
چکیده [English]

The consumer's right of choice is one of the fundamental rights which has been discussed dispersedly in jurisprudential issues, but has not developed legally in Iran. .
This right can form the total demand in the commodities and services market. Supporting this right will lead to a beneficial competition among commodities and services suppliers to provide better products and, ultimately, the security and prosperity of the national economy.
Therefore, in this research, for the first time, jurisprudential principles and rules guaranteeing the consumers' right of choice have been investigated in three areas, which are: a) guaranteeing the right of choice according to the business etiquette ; b) to guarantee the right of choice throughout the conditions of a valid transaction; c) special jurisprudential plans in guaranteeing the exercise of the right of choice based on options, guarantee rules and the institution of hisba.
These principles can provide the basis of the evolution of the legal issues and, ultimately, achievement in secure and dynamic economy in the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jurisprudence
  • choice right
  • cosumer