الگوی فرهنگ‌سازی رفتار‌اقتصادی مطلوب در رویکرد قرآنی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

2 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

3 جامعه المصطفی العالمیه

چکیده

دستیابی به اهداف اقتصادی جامعه مستلزم نهادینه شدن رفتارهای اقتصادی مطلوب است. اما این که عوامل اجرایی این نهادینه سازی چیست و چه راهبردها و روشهایی برای آنها وجود دارد، مساله ای است که پاسخ به آن نیازمند پژوهش است. هدف این مقاله یافتن پاسخ این مساله است. مقاله نخست بر اساس نظریه ساختاریابی، بر دو دسته عوامل اصلی؛ عاملیت و ساختار/نهادها تاکید می‌کند و سپس با استفاده از الگوی منطقی «فرانکنا» و با مراجعه به نصوص قرآنی و حدیثی، راهبردها و روش‌های مربوط به این عوامل را کشف و ارائه می‌نماید. در این زمینه بر مبنای نقش عاملیت در فرهنگ سازی، راهبردهای الگو نمایی و اصلاح نابهنجاری‌ها‌ی اقتصادی برای عامل اقتصادی و بر مبنای نقش ساختار/نهادها در فرهنگ سازی، راهبردهای آموزش و تربیت اقتصادی، اطلاع رسانی و تبلیغات رفتار اقتصادی مطلوب و بر مبنای نقش مشترک عاملیت و ساختار/نهادها، راهبرد اصلاح بخشی و نظارت اجتماعی – اقتصادی استخراج گردیده و برای اجرای این راهبردها مجموعاً 17 روش ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The model of culturalization of desirable economic behavior in the Quranic approach

نویسندگان [English]

  • abdul khaleq karimi 1
  • sayd reza hosiani 2
  • majeed kafiy 2
  • abdul hamed sabet 3
2 Field and University Research Institute
3 Al- Mustafa International University
چکیده [English]

Achieving the economic goals of society requires the institutionalization of desirable economic behaviors. But what are the executive factors of this institutionalization and what strategies and methods are available for them is a question that needs to be answered. The purpose of this article is to find the answer to this question. The article, first based on structuring theory, is prohibited in the two main categories of agency and structure / institutions upon request and then using the logical model of "Frankena" and referring to Quranic and hadith texts, strategies and methods related to these factors are forbidden to discover and present. . In this regard, based on the role of Agency in culture-making, modeling strategies and correction of economic anomalies for effective economics, and based on that form / institutions in culture-building, strategies of economic education, appropriate information and natural propaganda and based on the principles of role Joint agency and structure / institutions, reform solution and social monitoring - economic employment and 17 methods for implementing these strategies are summarized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pattern
  • culture building
  • agency
  • institution
  • strategy